திருச்சி மாவட்டம், லால்குடி வட்டம் திண்ணியம் கிராமம், நாற்புறமும் வயல் வெளிகள், மரங்கள் சூழ்ந்த ஒரு செழுமையான ஊர்.திண்ணியம் கிராமம் திருச்சியிலிருந்து சுமார் 26 கிலோமீட்டர் தொலைவிலும், லால்குடியிலிருந்து சுமார் 10 கிலோமீட்டர் தொலைவிலும், சென்னைளிருந்து சுமார் 332 கிலோமீட்டர் தொலைவிலும் அமைந்துள்ளது.

திண்ணியம் கிராமம் சுற்றி லால்குடி தாலுகா மேற்கு பகுதியிலும் , பூதலூர் தாலுகா தெற்கு பகுதியிலும் உள்ளன.

எப்படி இடத்தை சென்றடைவது

Register at Bookmaker William Hill